mpimag445fde_1

MAGPUL AK 0.25" CHEEK RISER FDE

mpimag445gry_1

MAGPUL AK 0.25" CHEEK RISER GRY

mpimag445odg_1

MAGPUL AK 0.25" CHEEK RISER ODG

mpimag445plm_1

MAGPUL AK 0.25" CHEEK RISER PLM

mpimag446gry_1

MAGPUL AK 0.50" CHEEK RISER GRY

mpimag446odg_1

MAGPUL AK 0.50" CHEEK RISER ODG

mpimag446plm_1

MAGPUL AK 0.50" CHEEK RISER PLM

mpimag447blk_1

MAGPUL AK 0.75" CHEEK RISER BLK

mpimag447fde_1

MAGPUL AK 0.75" CHEEK RISER FDE

mpimag447gry_1

MAGPUL AK 0.75" CHEEK RISER GRY

mpimag447odg_1

MAGPUL AK 0.75" CHEEK RISER ODG

mpimag447plm_1

MAGPUL AK 0.75" CHEEK RISER PLM

mpimag460fde_1

MAGPUL SGA REM 870 STK FDE

mpimag461blk_1

MAGPUL SGA HIGH CHEEK RISER BLK

mpimag461fde_1

MAGPUL SGA HIGH CHEEK RISER FDE

mpimag461gry_1

MAGPUL SGA HIGH CHEEK RISER GRY

mpimag463blk_1

MAGPUL SGA LOW CHEEK RISER BLK

mpimag463fde_1

MAGPUL SGA LOW CHEEK RISER FDE

mpimag463gry_1

MAGPUL SGA LOW CHEEK RISER GRY

mpimag470gry_1

MAGPUL STR CARB STK MIL-SPEC GRY

mpimag470od_1

MAGPUL STR CARB STK MIL-SPEC OD

mpimag471blk_1

MAGPUL STR CARB STK COMM BLK

mpimag478_1

MAGPUL M-LOK TO MOE ADAPTER KIT

mpimag480blk_1

MAGPUL MOE FIXED STK MIL-SPEC BLK

mpimag480gry_1

MAGPUL MOE FIXED STK MIL-SPEC GRY

!